xs
xsm
sm
md
lg

ห่วง 7 ปี ผู้ป่วยสมองเสื่อมพุ่งตามจำนวนผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรมอนามัยห่วงผู้ป่วยสมองพุ่งตามจำนวนผู้สูงอายุ หวั่นเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ยิ่งมีผู้ป่วยมาก เร่งคัดกรอง พัฒนาระบบรองรับ หวังเพิ่มคุณภาพชีวิต พร้อมร่วม สสส. รพ.รามาฯ สมาคมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจัดงานวันรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม เพิ่มความรู้การดูแลตนเอง

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานวันรู้ทัน ป้องกันสมองเสื่อม ว่า จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 โดยกรมอนามัย ร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบมีสุขภาพดี แข็งแรงเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 95 ต่างเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 เบาหวาน ร้อยละ 18 ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 พิการ ร้อยละ 6 ซึมเศร้า ร้อยละ 1 และนอนติดเตียง ร้อยละ 1 ที่น่าห่วงคือภาวะสมองเสื่อม โดยพบความชุกในผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.4 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสมองเสื่อมกว่า 4 แสนคน คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนผู้สูงอายุ

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและสัดส่วน โดยปี 2555 มีผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7.4 ส่วนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.59 คาดว่าในปี 2564 ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และอีก 20 ปี ไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ปัญหาภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งคัดกรองและป้องกัน ซึ่งจะเสื่อมลงตามวัย ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพ มีภาระในการดูแลเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม และครอบครัวลดลง การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ต้องมีการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการ ลงไปสู่การดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยง หรือ มีภาวะสมองเสื่อม

การดำเนินงานของกรมฯ คือ คัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้น พร้อมพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล การอบรมอาสาสมัคร การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การจัดสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักตนเองและสิ่งรอบตัวตามความเป็นจริง เช่น การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หรือ Long Term Care การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงระบบบริการอย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียม และเตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ กับภาวะสมองเสื่อม” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

สำหรับการจัดงานวันรู้ทัน ป้องกันสมองเสื่อม กรมอนามัยร่วมกับสถานสงเคราะห์หญิงชรา บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ บอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องอาหารและการดำรงชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคสมองเสื่อม กิจกรรมฝึกสมองและหัตถกรรม และทดสอบสมรรถภาพสมอง พร้อมปรึกษาปัญหาเรื่องโรคสมองเสื่อมและสุขภาพทั่วไป เป็นต้น

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...