xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ห่วงผู้สูงอายุไทยถึง 95% มีสุขภาพย่ำแย่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.พ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ว่า จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 พบผู้สูงอายุไทยมีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ส่วนร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18 ปัญหาข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 9 พิการ ร้อยละ 6 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 1 และนอนติดเตียงร้อยละ 1 โดยผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยสมองเสื่อมในวัยสูงอายุกว่า 400,000 คน คาดว่าจะเพิ่มตามจำนวนผู้สูงอายุ โดยพบความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีถึงร้อยละ 12.4
ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยการคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้น การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล การอบรมอาสาสมัคร การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การจัดสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักตนเองและสิ่งรอบตัวตามความเป็นจริง การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงระบบบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
กำลังโหลดความคิดเห็น...