xs
xsm
sm
md
lg

“บ้านแสนรักษ์” ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ลดสารเคมี เพิ่มรายได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สสส.เปิดตัว “บ้านแสนรักษ์” โครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ชี้ สามพราน พื้นที่ต้นแบบ ประสบความสำเร็จอบรมเกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้สารเคมีครึ่งพันคน หวังสร้างสุขภาวะที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เพิ่มรายได้

วันนี้ (24 มี.ค.) ที่อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ว่า การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาดได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามพราน จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร มาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเกษตรกรและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ ซึ่งมีเกษตรกรผ่านการอบรมและเตรียมเข้าสู่ระบบอินทรีย์กว่า 500 คน จาก 17 ชุมชน

ในปี 2557 นอกจากการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพืชอินทรีย์ด้วยการอบรมนวัตกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ ICM และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงแล้ว จะมีการคัดเลือกเกษตรต้นแบบในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่การอบรมหลักสูตรผู้นำ ให้กลายเป็นพี่เลี้ยงและผู้ให้คำแนะนำด้านเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ด้วยการสร้างบทเรียน ถอดบทเรียนจากการปลูกพืชอินทรีย์ทั้งระบบ และขยายฐานเกษตรกรเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการผลิตพืชอินทรีย์ ให้มีปริมาณผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้ในวงกว้าง” รศ.นพ.ปัญญา กล่าว

รศ.นพ.ปัญญา กล่าวว่า ผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรกรในโครงการ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพันธมิตร ในการจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น ร้านเลมอนฟาร์ม ร้านบ้านผักปลายสวน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตลาดนัดวัดไร่ขิง ตลาดนัดพุทธมณฑลสาย 7 และจะขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตลาดศรีเมือง เพื่อสร้างรายได้และแรงจูงใจให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้ในกรณีมีการปนเปื้อนสารเคมี ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดการอบรมการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร มีตลาดรองรับ และสนใจซื้อผลผลิต สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.baansanrak-organics.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 034-321131


กำลังโหลดความคิดเห็น