xs
xsm
sm
md
lg

เขื่อนศรีนครินทร์ร่วมชาวบ้านจัดการ “ป่าชุมชน” รอบเขื่อน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กาญจนบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกับชาวบ้านประชุมการจัดการ “ป่าชุมชน” รอบเขื่อน พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันอนุรักษ์ รักษา “ป่าชุมชน” อย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (12 ก.ย.) นายสำเริง กลำพบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า คณะทีมงานของเขื่อนศรีนครินทร์ ได้เข้าร่วมต้อนรับกลุ่มชุมชน ประกอบด้วย ชาวบ้าน และพระสงฆ์ จำนวน 70 คน ที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จุดประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนอยู่กับป่า ป่าอยู่ป่า หรือ คน ป่า และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมถึงการสร้างกติกาป่าชุมชน พร้อมสามารถดูแลป่าในพื้นที่ของตนเองได้ตามกติกาป่าชุมชนที่มีแบบอย่างอยู่ทั่วไป ในแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย และทำอย่างไรจะเกิดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ได้เห็นคุณ รู้ค่า ความเป็น “ป่าชุมชน” ในทุกมิติ ทุกมุมมองอย่างเข้าใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2556 โดยมีอาจารย์ภาณุพงศ์ นามวงศ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งที่ผ่านมา อาจารย์เป็นที่ปรึกษาของนายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) ได้มีการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ-ลำธาร และป่าชุมชน ทางเขื่อนศรีนครินทร์ ดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วนมาตั้งแต่ปี 2555 และคงต่อเนื่องจนถึงปี 2559 และเมื่อไหร่ที่เห็นว่าชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เขื่อนศรีนครินทร์ก็จะส่งมอบการดำเนินงานให้ชุมชนได้ดำเนินการสานต่อ โดยการต่อยอดด้วยชุมชนเอง และเวทีถอดบทเรียนได้มีเวลาการจัดทำกิจกรรม เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยที่สร้างความเป็นกันเอง ด้วยบรรยากาศแบบสบาย สบาย ขั้นตอน วิธีการก็คือ จัดแบ่งกลุ่มย่อย ประมาณ 3 กลุ่ม ให้ทุกกลุ่มช่วยระดมความคิด วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับเวทีการถอดบทเรียนในครั้งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางให้ชุมชนได้มองเห็นช่องทางของสาเหตุปัญหา และเขื่อนยังเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมโยงความคิดของชุมชนที่มีความเห็นแตกต่างกัน แต่สามารถมาร่วมใจผนึกกำลัง ระดมสมองในเวทีถอดบทเรียน เกิดการสัญญาร่วมกันว่าจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันอนุรักษ์ รักษา “ป่าชุมชน” อย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนขอร้องก็คือ ตลอดเวลาในการจัดการป่าชุมชน ขอให้ชาวเขื่อน พร้อมกับอาจารย์ภาณุพงศ์ นามวงศ์ ต้องยืนอยู่เคียงข้างชุมชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และชุมชนก็พร้อมจะผนึกพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้สมกับคำขวัญของเขื่อนศรีนครินทร์ที่ว่า “ชาวเขื่อน เพื่อนชาวบ้าน พลังน้ำ พลังชุมชน” ก็จะคงอยู่เคียงคู่ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น