xs
xsm
sm
md
lg

เตือนภาคใต้ “ไข้เลือดออก” ยังระบาดต่อเนื่องถึงสิ้นปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สธ.เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกดีขึ้น เหตุปลายฝนต้นหนาว เตือนภาคใต้ยังมีฝนตกชุก ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง พบตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วกว่า 1.3 แสนราย เป็นนักเรียนถึง 6.7 หมื่นคน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วง ต.ค.ดีขึ้นเรื่อยๆ พบผู้ป่วยลดลงจาก 2,000 รายต่อสัปดาห์ เหลือต่ำกว่า 1,000 รายต่อสัปดาห์ และไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศที่ปริมาณฝนลดลงและมีอากาศหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม พื้นที่น่าเป็นห่วงคือภาคใต้ เพราะตั้งแต่ ต.ค.เป็นต้นไปจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องถึง ธ.ค. ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาจคงที่หรือเพิ่มขึ้นได้ จึงกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกแห่งรณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วันต่อเนื่อง กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย จะช่วยลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต

นพ.ประดิษฐกล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 22 ต.ค. 2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 136,058 ราย เสียชีวิต 126 ราย กลุ่มอายุที่พบมาก คือ 15-24 ปี ร้อยละ 29 รองลงมา 10-14 ปี ร้อยละ 22 และ 25-34 ปีร้อยละ 13 ส่วนอาชีพที่พบมากสุดคือนักเรียน 67,252 ราย รองลงมารับจ้าง 24,132 ราย และในปกครอง 20,687 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ ส่วนพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาต้องติดตามเฝ้าระวังมี 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี ระยอง และนราธิวาส


กำลังโหลดความคิดเห็น