xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกภาพรวมลดลง ไม่เสียชีวิตเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกภาพรวมทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงจาก 2,000 รายต่อสัปดาห์ เหลือต่ำกว่า 1,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 714 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศที่ปริมาณฝนลดลงและมีอากาศหนาวเย็น
อย่างไรก็ตาม พื้นที่น่าเป็นห่วงคือภาคใต้ ซึ่งช่วงนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคม แนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจยังคงที่ หรือเพิ่มขึ้นได้ กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ศูนย์เด็กเล็ก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน ในโรงเรียนทุก 7 วัน และทำอย่างต่อเนื่อง ดูแลความสะอาดสถานที่ กำจัดขยะโดยเฉพาะกล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก อย่าปล่อยให้มีน้ำขัง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย ซึ่งจะเป็นการควบคุมจำนวนยุงลาย และลดผู้ป่วย ลดผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุด
สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 136,058 ราย เสียชีวิต 126 ราย กลุ่มอายุที่พบมากคือ 15-24 ปี ร้อยละ 29 รองลงมา 10-14 ปี ร้อยละ 22 และ 25-34 ปีร้อยละ 13 ส่วนอาชีพที่พบมากสุดคือ นักเรียน 67,252 ราย รองลงมารับจ้าง 24,132 ราย และในปกครอง 20,687 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับคือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาต้องติดตามเฝ้าระวังมี 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี ระยอง และนราธิวาส
กำลังโหลดความคิดเห็น