xs
xsm
sm
md
lg

3 องค์กรสงขลา จับมือรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


3 องค์กรสงขลา จับมือรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - 3 องค์กร จับมือเปิดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน หลังจังหวัดสงขลามียอดผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกติดอันดับต้นๆ ของประเทศ เสียชีวิตแล้ว 10 คน ผู้ป่วย 3,810 คน

วันนี้ (2 ก.ค.) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อ.เมือง จ.สงขลา นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน โดยความร่วมมือควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้โรงเรียนมีกิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องทั้งเทอม โดยได้มีการพัฒนาแกนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา และพัฒนาแกนนำ อสม.เขตเมือง ให้มีความรู้ในการดำเนินการสำรวจ ค้นหา และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์กำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่แกนนำนักเรียน และ อสม.เขตเมือง พร้อมปล่อยแถวแกนนำนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน และแกนนำ อสม.เขตเมือง ให้ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน และในชุมชน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกถึง 10 คน มียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 3,810 คน คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 278.71 ต่อแสนประชากร โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10–14 ปี และกลุ่มอายุ 5–9 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุของเด็กระดับประถมศึกษา

 
 
กำลังโหลดความคิดเห็น