xs
xsm
sm
md
lg

ทม.ระนองร่วมหลายหน่วยงานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ระนอง - เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลระนอง และศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันให้ความรู้โรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบต ปลาหางนกยูง และให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในย่านธุรกิจการค้า ถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์

วันนี้ (27 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีนายสมศักดิ์ สุทธิรัตน์ นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง (อสม.) และพนักงานจากเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 130 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบต ปลาหางนกยูง และพ่นหมอกควัน ณ ย่านธุรกิจการค้า ถนนท่าเมือง และถนนเรืองราษฎร์

นายสมศักดิ์ สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีฝนตกชุก และทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก และทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดระนอง ดังนั้น เทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนทรายอะเบต และยาพ่นหมอกควัน จากสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลระนอง และศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 และทำการรณรงค์ในเขตถนนท่าเมือง และถนนเรืองราษฎร์ ซึ่งอยู่ในเขตย่านการค้าที่มีจำนวนครัวเรือนกว่า 1,000 ครัวเรือน

โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก แจกทรายอะเบต และพ่นหมอกควัน ทั้งนี้ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ และมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสายดังกล่าว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตเข้าไปดูแล สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนทุกวันศุกร์ สำหรับครัวเรือนที่ต้องการทรายอะเบต หรือต้องการให้เทศบาลเมืองระนองเข้าไปพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถรับบริการได้ฟรี โดยติดต่อไปที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ด่านท่าเมือง โทร.0-7782-2706 ทุกวันในเวลาราชการ

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น