xs
xsm
sm
md
lg

ฉุดไม่อยู่ ไข้เลือดออกเชียงรายพุ่งเกือบ 2,500 ราย ตายแล้ว 1

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เชียงราย - ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกเมืองพ่อขุนฯ พุ่งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วเกือบ 2,500 ราย ตายแล้ว 1 ราย สสจ.ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดแคมเปญรณรงค์ครั้งใหญ่ 27 มิ.ย.นี้

สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงรายรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ว่า จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือตั้งแต่ 5-19 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 52 เป็นเด็กนักเรียน

สำหรับพื้นที่เชียงราย พบว่าตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรวมกันแล้วจำนวนกว่า 2,461 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นหญิงอายุ 47 ปี ชาว ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย กลุ่มผู้ป่วยสูงสุดมีอายุตั้งแต่ 15-24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี และ 10-14 ปีตามลำดับ ส่วนอาชีพที่พบมากคือ นักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ รับจ้าง และเกษตรกร ฯลฯ

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ทั้งนี้ ได้เลือกโรงเรียนเทศบาล 6 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เร่งให้ความรู้นักเรียน สร้างอาสาสมัครช่วยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียน และที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันและลดปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ต่อไป

นายแพทย์ชำนาญกล่าวอีกว่า จะมีการเปิดโครงการรณรงค์ในวันที่ 27 มิ.ย. 56 ที่ห้องประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. มีนายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ภายในงานจะมีการสาธิต “กลยุทธ์เด็ด พิชิตไข้เลือดออก 5 ป. 1 ข.” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาคภาษาอาเซียน โดยนักเรียนภาคภาษาอาเซียน อังกฤษ จีน และพม่า มีการมอบชุดอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อให้แก่ผู้ แทนโรงเรียน 18 แห่ง และกิจกรรมอาสาฝึกปฏิบัติ “เยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรียน กลยุทธ์ 5 ป. 1 ข.” ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น