xs
xsm
sm
md
lg

ไข้เลือดออกจังหวัดตราดยังคงอันดับ 1 ของ ตอ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตราด - สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดตราด ยังคงอันดับ 1 ของภาคตะวันออก และอันดับที่ 11 ของประเทศ ด้านประธาน อสม. จ.ตราด เผยสถิติยังทรงตัว เร่ง อสม.รณรงค์ถี่ขึ้น

จากสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันข้อมูลกลางเดือนสิงหาคม พบว่า มีการระบาดไข้เลือดออกสูงสุดทางภาคเหนือของประเทศไทย และจังหวัดตราด อยู่ในลำดับที่ 11 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 1 ของภาคตะวันออก โดยสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.ตราด ล่าสุดพบว่า อำเภอคลองใหญ่ พบ 1 ราย ในตำบลไม้รูด อำเภอเขาสมิง พบ 8 ราย ใน ต.วังตะเคียน 1 ราย ต.แสนตุ้ง 2 ราย ต.สะตอ 4 ราย ต.ประณีต 1 ราย อำเภอบ่อไร่ พบ 3 ราย ใน ต.บ่อพลอย 1 ราย และ ต.ด่านชุมพล 2 ราย

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดตราดได้จัดตั้ง War Room เพื่อวางแผนการควบคุมไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องโดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ได้มีข้อสั่งการเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2556 ให้ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานศึกษาทุกแห่งกวดขันแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งใน และนอกโรงเรียน ให้นายอำเภอทุกอำเภอชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

“การดำเนินการดังกล่าวสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง โดยการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดตราด สามารถลดสถิติผู้ป่วยลงได้จากเดิมพบการระบาด 12 ตำบล ปัจจุบันเหลือการะบาดเพียง 3 ตำบล ส่วนอำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวังคือ อ.แหลมงอบ และ อ.เกาะช้าง อย่างไรก็ตามจังหวัดตราด ยังคงต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายเร่งรณรงค์รวมพลังดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกันเพื่อให้ปัญหาไข้เลือดออกหมดไปจากพื้นที่จังหวัดตราด”

ด้านนายวิจิตร อาชีวะ ประธาน อสม.จ.ตราด กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ตราดขณะนี้ภาพรวมทั้งจังหวัดตัวเลขยังคงเท่าเดิม แต่ล่าสุดได้รับแจ้งจาก อ.เขาสมิง พบผู้ป่วยเกิดขึ้นอีก 1 ราย ซึ่งมั่นใจว่าไข้เลือดออกจะไม่เพิ่มขึ้น เพราะทาง อสม.ได้มีการเร่งออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ดูแลตัวเอง และบุตรหลานอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแจกทรายอะเบต ช่วยกันคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังที่อาจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเพิ่มความถี่ในการออกรณรงค์เพื่อร่วมกันกำจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดไป

นายวิจิตร กล่าวอีกว่า หากพบหมู่บ้าน หรือชุมชนใดที่พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกก็จะนำเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ไปทำการฉีดพ่นให้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ป่วยในปัจจุบันมาจากโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ สถานีอนามัยที่พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
กำลังโหลดความคิดเห็น