xs
xsm
sm
md
lg

เยาวชนบุกทำเนียบ จี้มาตรการคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังถูกดอง 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เครือข่ายเยาวชนฯ กว่า 100 ชีวิต บุกทำเนียบ ยื่น 3 ข้อ เร่งคลอดมาตรการคุมร้านเหล้า ผับบาร์รอบสถานศึกษา หลังถูกดองมานานกว่า 3 ปี วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องบังคับใช้ พ.ร.บ.คุมน้ำเมา และขอรัฐบาลตั้ง ครม.สังคม เป็นของขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมโชว์กิมมิก-โดมิโนเยาวชน สะท้อนน้ำเมาล้มอนาคตชาติ

วันนี้ (20 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล น.ส.ปริยาภรณ์ ซิ้มสุวรรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากว่า 100 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ผ่านทางนายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยเครือข่ายเยาวชนฯ ต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการควบคุมเหล้าร้านเหล้ารอบสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ (โดมิโนเยาวชน) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำลายอนาคตของเยาวชน

น.ส.ปริยาภรณ์กล่าวว่า การที่เครือข่ายเยาวชนฯ รวมตัวกันครั้งนี้เพื่อต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการควบคุมปัญหาร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่มีความหนาแน่น และขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แทบทุกร้านมีทั้งการติดป้าย จัดโปรโมชันเพื่อล่อใจให้ดื่ม นอกจากนี้ ข้อมูลวิชาการยังระบุว่าเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 แสนคนต่อปี และอายุต่ำสุดที่สำรวจพบ คือ 7 ปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีมาตรการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ ทั้งที่สามารถออกได้ตามอำนาจของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะพยายามผลักดันเพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง

น.ส.ปริยาภรณ์กล่าวต่อว่า จากปัญหาข้างต้น เครือข่ายเยาวชนฯ ขอเสนอข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลนำไปพิจารณา เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2554 ได้แก่ 1.ขอให้เร่งผลักดันมาตรการควบคุมร้านเหล้า ผับบาร์ รอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน 2.ขอให้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กับสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ฝ่าฝืนจัดรายการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 3.ขอให้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสังคม เช่นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพื่อเข้ามาดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมเป็นการเฉพาะ

“เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจ คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชื่อว่าเยาวชนและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ เพราะหากไม่มีการบังคับใช้เชื่อว่าผู้ประกอบการจะยิ่งไม่ใส่ใจ ไม่คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งความรุนแรงจากการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาเรียนไม่จบ” ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนฯ กล่าว

ด้านนายสุเทพ สดชื่น ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ทั้งมาตรการจัดโซนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและควบคุมเหล้าปั่น เครือข่ายเยาวชนฯได้ผลักดันมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในทุกๆรัฐบาล แต่เรื่องกลับถูกดองอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ สวนทางกับความต้องการของประชาชนที่สะท้อนอกมาว่า มากกว่า 80% ที่สนับสนุนมาตรการนี้ แต่กลับไม่มีรัฐบาลไหนใส่ใจ ในการปกป้องลูกหลาน ทั้งๆ ที่งานวิจัย ข้อมูลต่างๆ ระบุชัดว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนรุนแรงขึ้น ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นทุกวัน วันนี้เราจึงอยากเห็นความกล้าหาญของรัฐบาลนี้ และหวังว่าการที่เรามีนายกรัฐมนตรีเป็นเพศแม่ จะเข้าใจปัญหาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น

จากนั้น นายประสิทธิ์กล่าวภายหลังรับข้อเสนอจากทางเครือข่ายเยาวชนฯ ว่าจะนำเรื่องนี้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามผลักดันและแก้ไขปัญหาของเยาวชนให้เป็นรูปเป็นร่างมาโดยตลอด ซึ่งข้อกฎหมายต่างๆ สามารถนำมาบังคับใช้ได้ แต่อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมใช้กฎหมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น