xs
xsm
sm
md
lg

อย.ย้ำบังคับจดแจ้งเครื่องสำอางทำตามกรอบ AEC

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
อย.ย้ำชัด เรื่องการบังคับใช้จดแจ้งเครื่องสำอาง ก่อน 14 ก.ย.นั้น ทำตามกรอบ AEC เชื่อลดปัญหาเครื่องสำอางปลอม

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมกรณีกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาระบบการค้าเสรีระหว่างประเทศให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ภายในปี 2563 ว่า อย.มีการดำเนินการมาตรการที่สอดคล้องกับ AEC มาตลอด โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมาย หรือข้อบังคับใช้ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงเครื่องสำอาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมาตรฐานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ AEC เห็นได้จากการออกประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2554 โดยประกาศนี้จะกำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องมีเลขที่ใบจดแจ้งบนฉลาก ซึ่งจะช่วยคัดกรองกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมที่มักลักลอบการนำเข้า และอาจมีสารแปลกปลอมปนเปื้อนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ เชื่อว่า ประกาศดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการจดแจ้งเลขที่จะทำให้มีความชัดเจนในเรื่องของสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต ที่สำคัญบนฉลากจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง วิธีใช้เครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปีที่ผลิต เดือน ปีที่หมดอายุ และคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องชัดเจน สิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ว่า เป็นของที่ขึ้นทะเบียนจริงหรือไม่ โดยเข้าไปในระบบของ อย.ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมด www.fda.moph.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น