xs
xsm
sm
md
lg

ททท.เตรียมเปิดห้องติวเข้มกลุ่มบริษัทนำเที่ยว-รับประชาคมอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เชียงราย - การท่องเที่ยวฯ เตรียมเปิดห้องติวเข้มผู้ประกอบการทัวร์ รับการเปิดตลาดประชาคมอาเซียน

รายงานข่าวจาก จ.เชียงราย แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.54 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ร่วมกับ ททท.8 สำนักงานภาคเหนือ มีกำหนดจัดโครงการให้ความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ในหัวข้อ “การทำตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกในกลุ่มประเทศ GMS”ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง

นางอัจฉริกา มณีสิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และจีนนตอนใต้ ล้วนมีการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว

แต่ด้วยสถานการณ์โลกและการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต้องแข่งขันที่คุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ที่กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี

ททท.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง รับกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

โดยครั้งนี้จะมีการจัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การตลาดท่องเที่ยว “ทันแนว ทันยุค แผนดีมีทั้งเชิงรุกและเตรียมรับ” ,“กลยุทธ์การตลาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” โดย ผศ.ดร.จุฑา มาศ วิศาลสิงห์และอาจารย์ณฤดี คริสธานินทร์ การเสวนาเรื่อง “ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยบนเวที GMS” แนวคิดแบบ Modern Marketing ประเด็น “ทำตลาดเชิงรุก บุกตลาดกับ ททท.” และ “จัดเตรียมสินค้าการท่องเที่ยวอย่างไร ให้ถูกใจตลาด” โดยผู้มีคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน และจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น