xs
xsm
sm
md
lg

พอช.หนุน"ศาลาเอนกประสงค์"พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พอช." หนุนงบก่อสร้าง "ศาลาเอนกประสงค์" ใจกลางชุมชนแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเสริม , ฝากเลี้ยงเด็กเล็กแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไปทำงานโรงงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว พร้อมสร้าง "พระพุทธรูป " เชิงพุทธศิลป์ใช้เป็นลานปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ
น.ส.สุอำภาพร สาดกระโทก ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ภาคตะวันออก ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง "ศาลาเอนกประสงค์" โดยที่ประชุมหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างบริเวณ "ใจกลางชุมชนแรงงาน" พื้นที่ 100 ตร.ม.ซึ่งมีมติไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 อย่างไรก็ตามแม้ พอช.จะให้การสนับสนุนงบประมาณราว 1.5 แสนบาทแต่ไม่เพียงพอ ทางชุมชนจึงระดมทุนสมทบเพิ่มเติมอีกราวๆ4-5 แสนบาท เพื่อให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแรงงานในทุกมิติ

อาทิ 1. "สำนักงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน" เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้ใช้แรงงาน 2."จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม" หารายได้เสริมระหว่างทำงานประจำในโรงงานนับเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ หรือ Life Long Learning ด้วยการพัฒนา "คน" ให้มี "ทักษะที่หลากหลาย" (Multiskills) ที่ยึดโยงกับ "รายได้" และ "อาชีพ" ปรับตัวตามสถานการณ์แรงงานท่ามกลางเศรษฐกิจเปราะบางและการจ้างงานในอนาคต จากปัญหา "ดิสรัปชั่น" AI หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานคน , "แรงงานต่างด้าว" ค่าจ้างแรงงานถูกกว่ากำลังแย่งงานคนไทย , "ย้ายฐานการผลิต" ไปประเทศที่อัตราค่าแรงต่ำกว่าแต่ทักษะฝีมือแรงงานสูงกว่าย่อมเกิดปัญหาว่างงาน ตามมา และ "ผลกระทบทางเศรษฐกิจ" เช่น โควิด-19 เป็นต้น

3."สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เป็นบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน" ที่ต้องไปทำงานในโรงงานเพื่อหารายได้จากค่าแรงขั้นต่ำ (340บ./วัน) ค่าล่วงเวลา (OT) หรือ เบี้ยขยัน ที่ต้องห้าม! ป่วย - ขาด - ลา - สาย เพื่อให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว จนไม่มีเวลาดูแลครอบครัวทำให้ลูกหลานสุ่มเสี่ยงและหลุดนอกระบบการศึกษา ทั้งยังไม่มีเวลาพัฒนาทักษะใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนจากสถานการณ์แรงงานข้างต้น นี่คือส่วนหนึ่งของ "ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น"

และ 4."ลานธรรม" ชุมชนแรงงานวางแผนระดมทุนจัดสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ ประดิษฐานใจกลางชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติธรรม โดยฝีมือการปั้นของ "พระอธิการสิริลักษณ์ ธีรวังโส" เจ้าอาวาสวัดรัตนเนตตาราม หรือ วัดล้านหอย ซึ่งเป็นพระศิลปินด้านประติมากรรมปูนปั้นเชิงพุทธศิลป์ประดับประดาจากเปลือกหอยนานาชนิด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆของ จ.ปราจีนบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น