xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.นัดวินิจฉัย 2 มาตรา พ.ร.บ.อนุญาโตฯ-ทนายความ ขัด รธน.หรือไม่ 17 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาล รธน.นัดวินิจฉัย 2 มาตรา พ.ร.บ.อนุญาโตฯ-ทนายความ ขัด รธน.หรือไม่ 17 ก.พ.นี้ มองเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้

วันนี้ (2 ก.พ.) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายและนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของ บริษัท ทองเสียง จำกัด ผู้คัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขดำที่กค 1/2564 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ 2545 มาตรา 41 ที่ให้ศาลยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 หรือไม่ โดยศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้จึงไม่ทำการไต่สวนและกำหนดประเด็นพิจารณาว่า พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ 2545 มาตรา 41 ขัดหรือแย้งต่อหนูมาตรา 3 หรือไม่โดยนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 09:30 น.

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาคำร้องที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของนางศศินันท์ จงธนะพิพัฒน์ ในคดีหมายเลขดำที่ 2746/2563 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.ทนายความ 2528 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 และมาตรา 29 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้จึงกำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัยและนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันเวลาเดียวกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น