xs
xsm
sm
md
lg

จ่อเวนคืน 170 ไร่ ผุดทางหลวงชนบท 3 สาย 4 เลนเลี่ยงเมืองเชียงราย งบ 600 ล้าน หวังแก้รถติดสี่แยกศูนย์ราชการฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไฟเขียวร่างกฎหมายเขตที่ดิน จ่อเวนคืน 170 ไร่ ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท เลี่ยงเมืองเชียงราย สี่ช่องจราจร 3 สาย 3 ตำบล มูลค่า 630 ล้านบาท ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร หวังแก้รถติดสี่แยกศูนย์ราชการฯ พ่วงพื้นที่พัฒนาสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

วันนี้ (29 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วานนี้ (28 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบ้านคู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ... ของกรมทางหลวงชนบท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก่อสร้างถนนแนวใหม่ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร.5023 ระยะทาง 3.014 กิโลเมตร และขยายถนนเดิมให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น-บ้านหนองบัวแดง ระยะทาง 3.735 กิโลเมตร และโครงการสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) ระยะทาง 2.356 กิโลเมตร

โดยทั้งสามโครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย และบริเวณใกล้เคียง และเปิดพื้นที่การพัฒนาด้านเหนือของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน รวมทั้งรองรับการเติบโตของเมืองเชียงรายในอนาคต

“โครงการแรกมีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 80 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 ราย โครงการที่ 2 จะมีที่ดินถูกเวนคืน 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 70 ราย ทั้งสองโครงการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 500.08 ล้านบาท เป็นค่าสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 5.5 ล้านบาท ค่าเวนคืนประมาณ 257.58 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 237 ล้านบาท”

ขณะที่โครงการที่ 3 จะมีที่ดินถูกเวนคืน 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 ราย ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 134 ล้านบาท เป็นค่าสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 2 ล้านบาท ค่าเวนคืนประมาณ 50 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 82 ล้านบาท

ทั้ง 3 โครงการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ มีความเห็นว่าเห็นควรให้ กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เมืองเชียงราย และรองรับการขยายตัวของเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...