xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เช็ก 13 สะพานข้ามเจ้าพระยา เพิ่มไฟแสงสว่างแก้จุดเสี่ยงวันลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบท ตรวจเช็กสะพานทั้ง 13 แห่งตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตั้งไฟแสงสว่าง ไฟกะพริบและเครื่องหมายด้านความปลอดภัย แก้จุดเสี่ยง-จุดอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ของประชาชน วันลอยกระทง 31 ต.ค.

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากที่ได้ประเมินพฤติกรรมการเดินทางและการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของประชาชนในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ คาดว่าการเดินทางสัญจรระหว่างจังหวัดของประชาชนไม่หนาแน่นมากนัก แต่อาจจะมีการเดินทางสัญจรมากกว่าปกติในสถานที่ที่มีการจัดงานวันลอยกระทง จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้

- ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงถนน สะพาน ในความรับผิดชอบให้สะดวกและปลอดภัย โดยมีเครื่องหมายและอุปกรณ์จราจรครบถ้วน มองเห็นได้ชัดเจน

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ให้มีการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว วัด สถานที่จัดงาน

- ตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงการมองเห็นป้ายจราจร ไฟสัญญาณและอันตรายข้างทาง

- ตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดวิกฤตด้านการจราจรและจุดที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย ตลอดจนการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้บริการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีการจราจรติดขัด

- เฝ้าสังเกตการณ์ผ่านระบบ CCTV ที่เชื่อมโยงมายังห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางมาลอยกระทง ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 13 แห่ง คือ สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานพระราม 3 สะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โดยได้ประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลา 17.30-24.00 น.

รวมทั้ง ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติเวรยามประจำสะพานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 13 แห่ง เพื่อรายงานอุบัติเหตุให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...