xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่ ร.๙ แก้ความยากจน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” น้อมนำเศรษบกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่ ร.๙ แก้ความยากจน ลงพื้นที่สมุทรสงคราม จังหวัดต้นแบบ สั่งขับเคลื่อนโครงการมุ่งช่วยเหลือคนจน-ลดความเหลื่อมล้ำ-ยั่งยืน ยืนยันรัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (9 ต.ค. 63) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และคณะฯ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ แก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลาง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม, จ.ขอนแก่น, จ.เชียงราย, จ.นครพนม, จ.นครศรีธรรมราช และ จ.อุทัยธานี รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก จ.สมุทรสงคราม โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวสรุปผลการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวม ทั้งนี้ จ.สมุทรสงคราม ได้เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่ง ที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ซึ่งในปี 2562 จ.สมุทรสงคราม ได้ผ่านการสำรวจพบว่า มีคนจนจำนวน 601 ครอบครัว (903 คน) ภายหลังได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ในปี2563 มีคนจนจำนวน 465 ครัวเรือน (750 คน) ลดลงจากปีท 2562 จำนวน 136 ครัวเรือน นับเป็นความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ TPMAP จึงถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชิ้นแรกของประเทศไทย ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งครัวเรือน และบุคคล พร้อมทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านข้อมูลในระบบ TPMAP

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สศช. และ NECTEC โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการขจัดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนยากจนมีความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงานด้วยดี และเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนต่อกลุ่มคนจนเป้าหมาย จะต้องน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของรัชกาลที่ ๙ มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และจริงจัง เพื่อให้คนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...