xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองกาญจน์เข้ม ประกาศคำสั่งย้ำชาวสังขละบุรี ต้องสวมหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - พ่อเมืองกาญจน์คุมเข้ม ประกาศคำสั่งเน้นย้ำชาวสังขละบุรี ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ใครฝืนปรับ 2 หมื่น เหตุชายแดนเริ่มระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3960/2563 เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออกจากเคหสถาน

เนื้อหาระบุว่า อนุสนธิคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3719/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่องการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อันจะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามมาตรการ 22(7), 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

จึงให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอภเภอสังขละบุรี ได้มอบหมายให้ จ่าอากาศโทกิตตินันท์ แสงจันทร์ ปลัดฝ่ายป้องกัน อำเภอสังขละบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. ตชด. สาธารณสุข และผู้นำชุมชนออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ และนักท่องเทียวบนสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ได้รับทราบ รวมทั้งนำประกาศมาติดบริเวณสะพานทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้า แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบถึงคำสั่งดังกล่าว ก่อนจะเดินทางลงพื้นที่บริเวณที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาตักบาตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ป้องกันตนเอง พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำติดตัวมาด้วย

โดยวันนี้เป็นการออกประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ทุกคนในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งตามมาตรการ 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.สังขละบุรี เป็นเพียงอำเภอเดียวใน 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด จึงถือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขประเทศพม่า ยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในรายของ นายโอ๊ก กะ โทน หนุ่มชาวพม่า อายุ 17 ปี ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านยัวติ๊ด ห่างจากตัวอำเภอพญาตองซู ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรก

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และมีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 60 คน ประกอบด้วย ชาวบ้านพญาตองซู 33 คน แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลพญาตองซู 12 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพญาตองซู 15 คน ถึงแม้ล่าสุดผลตรวจของทุกคนเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็ตาม

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 2 ต.ค.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สังขละบุรี ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง จำนวน 100 ราย เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเน้นไปที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดรั้วชายแดน ชนิดที่เปิดประตูรั้วบ้านก็เข้าเขตประเทศพม่าได้แล้ว เนื่องจากก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ในพม่า ชาวบ้านกลุ่มนี้ข้ามไปเที่ยว ซื้อสินค้า และเยี่ยมญาติในฝั่งอำเภอพญาตองซูอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จุดรับแจ้งเหตุบ้านพระเจดีย์สามองค์ด้วย เนื่องจากรับหน้าที่ในการนำส่งต่อผู้ป่วยชาวพม่า ไปรักษาในโรงพยาบาลสังขละบุรี ช่วงก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จะมีคำสั่งปิดด่านเป็นเวลา 14 วัน (22 กันยายน) ที่ผ่านมา

โดยตัวอย่างน้ำลายทั้งหมด100 ตัวอย่าง จะส่งต่อไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งจะใช้เวลาการตรวจ 3 วัน จึงจะรู้ผล ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบกำหนดประกาศปิดด่าน 14 วันของ จ.กาญจนบุรี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...