xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม" สั่งตรวจความพร้อมโครงการแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมที่น่าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มอบหมายให้ตนพร้อม น.ส.ปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมฯ ในพื้นที่อำเภอสันติสุข “โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านอภัยคีรี” หมู่ที่ 2  ต.ป่าแลวหลวง  อ.สันติสุข จ.น่าน และได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จากพายุซินลากู จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ นางวิทูล สอนสมฤทธิ์ ภรรยาของผู้เสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายซิ แซ่วื้อ และ นายเลาเซา แซ่เล้า กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร  ยังมอบหมายคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ติดตามช่วยกำกับดูแลหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วม ให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอย่างยั่งยืน

ส่วนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชนนั้น เน้นย้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกพื้นที่ทุกฤดูกาล โดยรองนายกฯ ได้ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม เพื่อเร่งรัดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ 2,623 ไร่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน