xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ถก กนช.เคาะบิ๊กโปรเจ็คต์ ตุนน้ำต้นทุนช่วย ปชช.-เกษตรกร-EEC-ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ประชุม กนช. อนุมัติโครงการใหญ่ “ระยอง-เชียงราย-นครราชสีมา” เตรียมน้ำต้นทุนช่วย ปชช.-เกษตรกร-EEC-ท่องเที่ยว” พร้อมเน้นรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำด้วย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา ช่วงเดือน พ.ค.- ก.ย.63 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนและส่งผลให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่พายุซินลากู, พายุฮีโกส, ร่องมรสุม และพายุโนอึล ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้งประเทศ จำนวน 141,489 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 40,248 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 49 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ที่จะมาถึง ดังนั้น กนช.จึงได้มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม อย่างเป็นระบบ ทั่วประเทศ เตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและภาคธุรกิจท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการฯเร่งด่วน ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง, โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย และโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช.ให้กำกับ ติดตาม แผนงานและโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัด กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโครงการ จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าที่จะได้รับตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกร รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประหยัด ควบคู่กันไปด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...