xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” สั่งใช้ระบบข้อมูลแบบชี้เป้า แก้ปัญหาความยากจน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ


วันนี้ (12 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สภาพัฒน์ และ NECTEC เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่พร้อมไปกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเดียวของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ถึงระดับตัวบุคคล โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและพื้นที่นั้นๆ พร้อมกับพัฒนาข้อมูลในระบบให้มีความครอบคลุมมิติการพัฒนาต่างๆ และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...