xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! กระทรวงมหาดไทยออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด จำนวนกว่า 120,000 แปลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงมหาดไทย ออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด จำนวนกว่า 120,000 แปลง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป้าหมาย 62,000 แปลง 2. โครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 แปลง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

และ 3. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศ เป้าหมาย 46,000 แปลง อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แต่ทั้งนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 50 จังหวัด ได้แก่ 1. กระบี่ 2. กาญจนบุรี 3. กาฬสินธุ์ 4. กำแพงเพชร 5. ขอนแก่น 6. จันทบุรี 7. ชลบุรี 8. ชัยภูมิ 9. เชียงราย 10. เชียงใหม่ 11. ตรัง 12. ตาก 13. ตราด 14. นครพนม 15. นครราชสีมา 16. นครศรีธรรมราช 17. นราธิวาส 18. น่าน 19. บึงกาฬ 20. บุรีรัมย์ 21. ประจวบคีรีขันธ์ 22. ปัตตานี 23. พะเยา 24. พังงา 25. พัทลุง 26. พิษณุโลก 27. เพชรบุรี 28. แพร่ 29. มหาสารคาม 30. มุกดาหาร 31. ยะลา 32. ยโสธร 33. ระยอง 34. ราชบุรี 35. ร้อยเอ็ด 36. ลำปาง 37. ลำพูน 38. ศรีสะเกษ 39. สกลนคร 40. สตูล 41. สระบุรี 42. สงขลา 43. สุโขทัย 44. สุราษฎร์ธานี 45. สุรินทร์ 46. หนองคาย 47. อุดรธานี 48. อุตรดิตถ์ 49. อุบลราชธานี และ 50. อำนาจเจริญ จำนวน 122,000 แปลง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมที่ดิน สามารถติดตามได้ที่ www.dol.go.th หรือโทร. 02 1415555


กำลังโหลดความคิดเห็น