xs
xsm
sm
md
lg

ปูดอนุ กมธ.แผนบูรณาการ 2 สภา อักษรย่อ ม.ม้า ตั้งแก๊งตบทรัพย์แลกไม่ตัดงบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สะพัดอนุ กมธ.แผนบูรณาการ 2 สภา ชื่อเล่นอักษรย่อ ม.ม้า ตั้งแก๊งตบทรัพย์ ขรก.แลกไม่ตัดงบ ทำอธิบดีกรมน้ำบาดาลควันออกหู แฉกลางที่ประชุม ปูดคนโทร.เรียกเงิน 5 ล้าน ก่อนส่ง “ชาดา เคลียร์

วันนี้ (7ส.ค.) รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า ในระหว่างการประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ซึ่งมี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา มีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึงกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท โดยเกิดปัญหาอนุกรรมาธิการฯ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จนทำให้นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล ถึงกับระเบิดกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้ และขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน ต่อมานายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ไปเคลียร์เพื่อยุติปัญหา

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ไม่ได้มีเพียงแค่กรมน้ำบาดาลหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่ถูกอนุกรรมาธิการชุดนี้เรียกเงินใต้โต๊ะ โดยอธิบดีบางกรมถูกเรียกเงินถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุมเหมือนที่นายศักดาทำ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีอนุกรรมาธิการชื่อเล่นอักษรย่อ ม.ม้า รวมเสียงอนุกรรมาธิการไว้คอยไล่บี้งบของหน่วยงานราชการไม่ยอมปล่อยให้ผ่านง่ายๆ แลกกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะ โดยร่วมกันทำเป็นขบวนการ

ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทร.ติดต่อเพื่อสอบถามไปยังคณะอนุกรรมาธิการหลายคน แต่ไม่มีใครรับสาย รวมทั้งอธิบดีกรมน้ำบาดาลด้วย

สำหรับอนุกรรมาธิการชุดนี้เป็น 1 ใน 8 คณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าายประจำปี 2564 ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปรับลดงบที่ไม่จำเป็น จนกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนไม่สุจริตที่ไปเรียกรับเงินจากข้าราชการแลกกับการไม่ตัดงบประมาณ โดยอนุกรรมาธิการทั้ง 8 คณะ ประกอบด้วย 1. อนุกรรมาธิการ การฝึกอบรม สัมนาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น มีนายเอกราช ช่างเหลา เป็นประธาน 2. อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน มีนายสุพล ฟองงาม เป็นประธาน 3. อนุกรรมาธิการ การที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ป็นประธาน 4. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีนายภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธาน 5. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพฯพัทยาและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นประธาน 6. อนุกรรมาธิการด้านการศึกษา มีนายสมศักดิ์ พนธุ์เกษม เป็นประธาน 7. คณะอนุกรรมาธิการแผนงาานบูรณาการ 1 มีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นประธาน และ 8. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 มี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นประธาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...