xs
xsm
sm
md
lg

เปิดประวัติ “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้เปิดศึกแก๊งตบทรัพย์ในอนุฯ กมธ.งบฯ 64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดประวัติ “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้เปิดศึกแก๊งตบทรัพย์ในอนุฯ กมธ.งบฯ 64 บางคน หลังปูดมีคนโทรศัพท์เรียกรับเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกว่า 5 พันล้านบาท

เปิดประวัติ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลคนปัจจุบัน ที่ออกมาทิ้งบอมบ์ตามข่าวเมื่อสายวันนี้ (7 ส.ค.) กลางที่ประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยในวันนั้นมีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึงกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท โดยเกิดปัญหาอนุกรรมาธิการฯไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดากล่าวกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้ และขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน

สำหรับประวัติของอธิบดีผู้นี้ อายุย่าง 59 ปี เกิด 19 พ.ย. 2504 ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าเรียนโรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่ รุ่น 24 สำเร็จปริญญาโทการบริหารทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านอบรมหลักสูตรเกือบทุกหลักสูตร เช่น สถ​​าบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.88), นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ (นปส.53), ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.13), หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.59), หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (นงส.5) และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.10) ฯลฯ

เริ่มเส้นทางราชการลูกหม้อกรมป่าไม้ เริ่มที่เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จากนั้นย้ายไปปฏิบัติงานหลายจังหวัด กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8 เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระหว่างปี 2554-2557 เป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปัตตานี ต่อด้วย ผอ.สำนักสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ, ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

ปี 2561 ถูกเด้ง ออกไปนั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ผลงานโดดเด่นมากมาย โด่งดังกลายเป็นตำนานกรมป่าไม้ เมื่อครั้งปฏิบัติงานป่าไม้จ.กาญจนบุรี ตำแหน่งผู้อำนวยสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกิดกรณีข้าราชการระดับสูง และนักการเมืองระดับประเทศ บุกรุกอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ปลูกบ้านริมเขื่อน 3 หลัง เขาเป็นผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของบ้าน คดียืดเยื้อยาวนานถึง 15 ปี กระทั่งศาลฎีกาสั่งจำคุกจำเลย

ต่อมาสมัยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ทช.) นำทีมออกป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าชายเลนอย่างเข้มข้น จับกุมผู้บุกรุกจำนวนมาก ยึดคืนป่าชายเลนกลับมาฟื้นฟูได้ถึง 3-4 หมื่นไร่

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจนถึงปัจจุบัน อายุ 59 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564

ล่าสุด มีข่าวเปิดศึกกับมีอนุกรรมาธิการบางคนที่มีข่าวว่าโทรศัพท์เรียกรับเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้

ขณะที่ล่าสุดยังไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์กับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผู้นี้ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...