xs
xsm
sm
md
lg

ก.ศป.เคาะ 9 ชื่อ ผ่านประเมิน ชิงตุลาการศาลปกครองสูงสุด เลขาฯ ป.ป.ช.วืด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด ลงนาม 9 รายชื่อ ผ่าน ก.ศป. ประเมินประสบการณ์-ผลงาน นัดสอบสัมภาษณ์ ชิง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้าน “วรวิทย์” เลขาฯ ป.ป.ช.วืดไม่ผ่าน

วันนี้ (16 ก.ค.) นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือ ก.ศป. ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 กำหนดให้ผู้มีรายชื่อยื่นเอกสารและหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงาน หรือผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางคดีปกครอง หรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง นับตั้งแต่วันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นไปเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63

และประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่องกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พร้อมกำหนดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการคัดเลือก โดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 9 ราย และให้ผู้ผ่านการประเมินดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละบุคคลด้วย

โดยรายชื่อ 9 ผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ นายบุญเสริม นาคสาร พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ นายรัชนันท์ ธนานันท์ นายบรรยาย นาคยศ นายอรรถพร สิงหวิชัย นายสุรพันธ์ บุรานนท์ และนายสมชาย กิจสนาโยธิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีชื่อนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ประเมินผลงานทางวิชาการ และเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในรอบ 14 รายชื่อด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...