xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมทำบัญชีเตรียมเสนอ ก.ต.เห็นชอบ “เมทินี ชโลธร” นั่ง ปธ.ศาลฎีกาหญิงคนเเรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


 เตรียมเสนอ ก.ต.เห็นชอบให้ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก
เลขาฯ ศาลยุติธรรมทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา ให้ ก.ต.เห็นชอบ “เมทินี ชโลธร” นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนเเรกของประเทศ “ปิยกุล บุญเพิ่ม” นั่งประธานศาลอุทธรณ์ “นุจรินทร์” คุมศาลฎีกาฯ นักการเมือง

วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ1 ต.ค.นี้ โดยบัญชี 1 มีการเสนอ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา โดยหาก ก.ต.มีมติเห็นชอบจะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย โดยบัญชี 2 โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง 48 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจระดับรองประธานศาลฎีกา ดังนี้

น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งลำดับอาวุโสมีโอกาสที่จะขึ้นประธานศาลฎีกาในวาระต่อไป ต่อจากนางเมทินี ซึ่งตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ถือว่ามีความอาวุโสรองลงมาจากประธานศาลฎีกา, นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา, นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์เเละเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา, นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาในศาลฎีกาขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา, นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา, นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา, นายเสรี เพศประเสริฐ หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา

นอกจากระดับรองประธานศาลฎีกาแล้ว ยังมีตำเเหน่งที่น่าสนใจดังนี้ เช่น นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี หัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ที่ได้รับเลือกคะเเนนสูงอันดับ 1, นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6, นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขึ้นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสำคัญในภาคเหนือ

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำดังกล่าว นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.ต.จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต.ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายตำเเหน่งบริหารดังกล่าวต่อไ

สำหรับนาง เมทินี ผู้ถูกเสนอบัญชีรายชื่อประธานศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งรองประธานศาลฎีกา เเละเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ประวัติการศึกษา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิต ,สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ , ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก,ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4,ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์,ผู้พิพากษาศาลฎีกา,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาฯเเละประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนเเละนโยบายด้านอื่นๆของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา หลายคณะทำงาน เคยนำคณะผู้พิพากษาลงพื้นที่เรือนจำนำร่องเพื่อนำคำร้องใบเดียวให้ผู้ต้องหาเเละจำเลยได้ทราบถึงสิทธิการประกันตัว เเละนโยบายด้านสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...