xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบ พม.ลุยโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย วางเป้าช่วยแสนครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบ พม.ลุยโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้มีรายได้มีที่อยู่อาศัย 100,000 ครัวเรือน ภายในปี 2568

วันนี้ (30 มิ.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้ได้มาตรการ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทำให้ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มดังกล่าวเป็นไปด้วยความลำบากยิ่งขึ้น

โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี

โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสร้างบ้านเช่า จำนวน 100,000 หลัง ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศในพื้นที่การเคหะแห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้สุงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชการเกษียณและประชาชนที่รายได้น้อย ซึ่งในเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีละ 20,000 หลัง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568 จะมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม 100,000 หลัง

น.ส.รัชดากล่าวว่า โครงการนี้เป็นการก่อสร้างบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง แต่เสร็จได้เร็ว ใช้แรงงานในท้องถิ่น ดังนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้เช่าอยู่อาศัยแล้วยังจะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น