xs
xsm
sm
md
lg

กคช.ยืนยันไม่ทุบทิ้งแฟลตคลองจั่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงกรณีจดหมายเวียน ซึ่งไม่มีที่มาที่ไป กล่าวถึงบอร์ดการเคหะแห่งชาติจะทุบแฟลตคลองจั่น ว่า หลังจากทราบเรื่องตนได้โทรสอบถามไปยังบอร์ดการเคหะแห่งชาติ และได้รับคำตอบว่าไม่เป็นความจริง เพราะหากการเคหะแห่งชาติจะสร้าง หรือทุบ แฟลตคลองจั่น ต้องมาจากความต้องการของประชาชน และต้องผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนก่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยัน ตนได้เสนอให้ทางผู้บริหารการเคหะฯ พิจารณาจัดการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารการเคหะฯ มาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเชิญประธาน และผู้จัดการนิติบุคคลทั้ง 30 อาคาร เป็นตัวแทนของลูกบ้านในเคหะชุมชนคลองจั่น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ไม่ให้เกิดความสับสน ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี สร้างความปั่นป่วน และเป็นช่องทางให้ใครหาประโยชน์ทางการเมือง ซ้ำเติมประชาชนในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังยากลำบาก เพราะเวลานี้ควรเป็นเวลาที่พวกเราต้องเดินหน้าลงมือทำงานเพื่อพัฒนาเคหะชุมชนคลองจั่น และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนของเรามากกว่า มา สร้างความปั่นป่วน

น.ส.ฐิติภัสร์ ระบุด้วยว่า ในฐานะผู้แทนของประชาชนทุกคน ขอยืนยันว่า จะทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน หากการเคหะฯ จะขึ้นโครงการอะไรก็ตามภายในเคหะชุมชนคลองจั่น ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ ซึ่งในการประชุมวันนี้ ตนยังได้เสนอให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมภายในเคหะชุมชนคลองจั่นสู่เมืองน่าอยู่ เพื่อให้สอดรับกับความเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งคณะนี้จะมีตนเอง ในฐานะคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ตัวแทนจากนิติบุคคลทั้ง 30 อาคาร และผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ ทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เคหะชุมชนคลองจั่นได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอีกด้วย