xs
xsm
sm
md
lg

การเคหะแห่งชาติแจงปมโครงการ "บ้านถูกทั่วไทย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ SPECIAL SCOOP ฉบับที่อ้างถึง ได้ลงข้อความข่าว "บิ๊กตู่" ตะลึงทุจริต กคช.เห็นแล้วหนาวปล่อยได้ไง! นั้น

น.ส.อภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือมาชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.การเข้าตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) การเคหะแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอย่างดี และได้ตอบชี้แจงพร้อมจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นที่ตรวจพบตามขั้นตอน โดยมิได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด

2.ปัญหาการได้สิทธิเช่าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ “เช่าทั่วไทย” ราคาเริ่มต้น 999 บาท/เดือน ภายใต้โครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ จึงโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าลำดับถัดไปเพื่อยืนยันสิทธิ มิได้มีเจตนาละเลยหรือให้สิทธิลูกค้าโดยมิชอบแต่อย่างใด และได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีการทุจริต ทั้งนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าที่จองสิทธิทุกช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกลับมายืนยันสิทธิอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าอยู่อาศัยตามความต้องการต่อไป

และ 3.การจัดทำงบการเงินของการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และได้ปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการบัญชี โดยได้จัดส่งนโยบายการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ปี 2562 ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีประเด็นข้อสังเกตตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ในการนำรายการต่างๆ มาหักจากกำไรสุทธิเป็นเพียงความเห็นของผู้ให้ข่าว ที่ไม่ตรงตามหลักมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้มีการแสดงรายการทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของรายการทั้งหมดและหักกลบเป็นกำไรสุทธิตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานภายใต้หลักความถูกต้องและโปร่งใสมาตลอด 47 ปี และจะดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างมีคุณภาพและความโปร่งใส รวมถึงจะเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย สร้างความสุขให้แก่ประชาชน เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป

"เราเป็นคนตรงและทำตามหลักการ แต่ตามการชี้แจงของการเคหะแห่งชาติ ก็พบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งช่วงที่บริหารอยู่ ภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติก็ดีขึ้น มีผลประกอบการที่ดีขึ้น หนี้ของการเคหะฯ ลดลง ทำให้พนักงานเข้าใจถึงการทำงาน" นายธัชพล กาญจนกูล อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวกับสื่อมวลชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...