xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวการเคหะฯ กู้สองพันล้าน บรรเทาการขาดสภาพคล่อง คลังค้ำประกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผยประชุม ครม.เห็นชอบให้การเคหะฯ กู้เงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

วันนี้ (23 มิ.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ว่า ครม.เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน 2,000 ล้านบาท ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย โดยดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) ดังนี้ (1. พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ สำหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน และที่ดิน (สัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายออกไปอีก 3 เดือน) (2. ปลอดค่าเช่า สำหรับลูกค้า สัญญาเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดินและที่ดิน ลูกค้าแผงตลาดรายย่อยที่ทำสัญญาตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่าที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร (3. ลดค่าเช่าร้อยละ 50 สำหรับผู้เช่ารายย่อยในพลาซา หรือตลาดเช่าเหมา และ (4. พักชำระเงินมัดจำ เงินจอง (เงินดาวน์) สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาจอง

“มาตรการช่วยเหลือช่วงโควิดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องทางการเงินของการเคหะแห่งชาติทั้งการขายโครงการ การรับชำระค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ ที่ต่ำกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินดังกล่าว ทั้งนี้ การเคหะฯ จะทำการกู้เฉพาะวงเงินที่จำเป็นเท่านั้น” น.ส.รัชดากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น