xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” รายงาน ครม.แก้ภัยแล้งลำปาง-วางแนวกันน้ำท่วมกรุง-สางปมราคาปาล์มที่สุราษฎร์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
“ประวิตร” รายงานที่ประชุม ครม.ลงพื้นที่ลำปางแก้ไขภัยแล้ง วางแนวทางป้องกันน้ำท่วม กทม. พร้อมกวดขันปัญหาราคาปาล์มที่สุราษฎร์ฯ

วันนี้ (23 มิ.ย. 63) ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ลำปาง ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานเร่งขยายเขตการจ่ายน้ำ จัดทำแหล่งน้ำสำรอง และจัดสรรน้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนให้จัดท้าฝายต้นน้ำ ปลูกป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในระยะยาว

พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยว่า ได้มอบหน่วยงานเร่งวางแผนควบคุมการระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อ กทม.และ ปริมณฑล ปรับปรุงพื้นที่ แก้มลิง ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ รวมทั้งซักซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันน้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน

สำหรับการลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาปาล์มาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงพังงา มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ถึงร้อยละ 75 ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อดูแลเรื่องปาล์มน้ำมันและให้เป็นไปตามเป้าหมายราคาเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท นอกจากเน้นเรื่องการเพิ่มความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มดิบแล้ว คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติยังมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน ในระดับจังหวัดของ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยคณะทำงาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่บูรณาการกำกับ ควบคุม คุณภาพผลผลิต และราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยได้เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปลูกฝังการตัดปาล์มที่มีคุณภาพ กวดขัน กำกับให้มีการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องกวดขันเรื่องการลักลอบ นำเข้าปาล์มที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้ต้นทุนการผลิตปาล์มต่ำลง และขอให้ ประมวล วิเคราะห์ จัดทำผลการทำงานทุกสัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้าให้ทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...