xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ ประชุม กนป.สั่งเร่งช่วยเหลือชาวสวนปาล์มทั้งระบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของตลาดโลก และภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาพรวมที่ผ่านมา โดยตัวเลขการผลิต ความต้องการใช้ และการส่งออก มีปริมาณลดลง

ทั้งนี้ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเริ่มมีการผ่อนคลายความเข้มงวดมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ รวมทั้งน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร และรับทราบความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้ช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 351,618 ครัวเรือน

นอกจากนั้น ได้เห็นชอบการกำหนดราคาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งได้ผ่านมติร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผู้ประกอบการโรงงาน และผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งได้เห็นชอบเกณฑ์กำหนดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอ และเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กนป.ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น เป็นระบบ เน้นย้ำการป้องกันลักลอบนำเข้าผลปาล์มและน้ำมันปาล์มทุกช่องทาง และให้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา กระบี่ และพังงา ภายใต้ กนป.จะต้องขับเคลื่อนการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ให้ได้ผลตามข้อสั่งการของประธาน กนป. เพื่อเร่งช่วยเหลือ ยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ประชาชนได้ใช้ผลผลิตจากปาล์มในราคาที่เหมาะสมในภาวะโควิด-19 ด้วย