xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ สั่งทุกหน่วยบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ย้ำ ปชช.ต้องมีน้ำเพียงพอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องมีการจัดทำแผน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ให้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และตรงกับความต้องการของประชาชน