xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ลงพื้นที่ตรวจแล้ง “ลำปาง” ยกเป็นจังหวัดต้นแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รองฯ ประวิตร” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง ชื่นชมการดำเนินแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยกเป็นต้นแบบแก้ภัยแล้ง ลงพื้นที่ติดตามพอใจผลคืบหน้า ชื่นชม จนท.รัฐ ทุ่มเท-เสียสละ พร้อมขอบคุณชาวบ้าน-ท้องถิ่นร่วมมือกับรัฐบาล

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรยายสรุปการดำเนินการตามมาตรการโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กอนช. โดย จ.ลำปาง ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มุ่งเน้นให้ไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผลไม้ยืนต้นตาย พร้อมดำเนินการลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่จริงจากประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือทันที ทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง


ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กอนช.กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่ง จ.ลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ทราบว่า จ.ลำปาง ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่ จ.ลำปาง จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ กอนช. ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เร่งขยายเขตการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
มอบหมายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม

มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำ รวมทั้งการปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว และมอบหมายให้ สทนช. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนแม่บทน้ำ 20 ปี พร้อมกำชับให้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เน้นย้ำให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

“ขอชื่นชม จ.ลำปาง และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพื้นที่อื่นๆ ขอให้มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อไป เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” พล.อ.ประวิตร ระบุ

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...