xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่พบมวลชน 3 อำเภอ ระบุเทงบเรื่องน้ำให้ลำปางกว่า 100 โครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง - รองประวิตรลงพื้นที่ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมพบกับข้าราชการ ผู้นำ ใน 3 อำเภอของเขตเลือกตั้งซ่อม ระบุเทงบเรื่องน้ำให้จำนวนมาก งดให้สัมภาษณ์สื่อ


วันนี้ (18 มิ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

หลังจากฟังการสรุปสถานการณ์น้ำและภัยแล้งเสร็จแล้ว จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปาง และพบปะกับข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เสริมงาม อ.สบปราบ และ อ.เถิน

ซึ่งก่อนการเดินทางไปถึงโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้นำกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่บริเวณภายในหอประชุม โดยมีการตั้งเครื่องสแกนไว้บริเวณทางเข้าหอประชุม และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตั้งโต๊ะวัดอุณหภูมิและแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้ทุกคนเพื่อเข้าไปยังภายในหอประชุมตามมาตราการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19

นายพนมพร ตุ้นกาศ นายอำเภอสบปราบ เป็นตัวแทนของ 3 อำเภอกล่าวต้อนรับ จากนั้นเลขาธิการ สทนช. บรรยายสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่


ขณะนี้รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา งบกลางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.มีทั้งหมด 76 โครงการ จาก 3 หน่วยงานหลักที่เข้ามาร่วมดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณเกือบ 70 ล้านบาท นอกจากนนี้ยังมีโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ และโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มเติม ตามมติ ครม.วันที่ 17 มี.ค. มี 2 หน่วยงาน รวม 133 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 52 ล้านบาท และยังมีงบบูรณาการทรัพยากรน้ำในปี 63 มี 9 หน่วยงาน 52 โครงการ เป็นเงิน 726 ล้านบาท และปี 64 จะมีงบประมาณเข้าไปดูแลในพื้นที่อีกเกือบ 500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจะมีงบประมาณที่ผ่านทางกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในเรื่องของเงินกู้ 4 แสนล้านบาท 3 หน่วยงาน 352 โครงการ เป็นเงินอีก 180 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่อำเภอเถิน มีโครงการที่ได้รับงบกลางเมื่อ 7 ม.ค.มี 3 รายการด้วยกัน คือ การขุดเจาะบ่อบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 แห่ง และการซ่อมแซมระบบประปา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 แห่ง และมีการจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13 รายการ สำหรับงบกลางอีกส่วนหนึ่งของอำเภอเถิน คือ การก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ โดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และการฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบ 22 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน


งบประมาณในปี 63 มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโดยกรมชลประทาน 1 แห่ง มีการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 แห่ง และเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 1 แห่ง และในพื้นที่อำเภอเถินยังมีอีก 1 รายการ คือในปี 64 ตามร่าง พ.ร.บ.จะมีการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำวัง 2 แห่ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอีก 3 รายการ

สำหรับโครงการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมโดยกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการก่อสร้างปรับปรุงฝาย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 รายการ มีการขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมอีก 12 รายการ


สำหรับอำเภอเสริมงามมีโครงการตามงบกลาง คือ การขุดเจาะบ่อบาดาล 8 รายการ ซ่อมแซมระบบประปา 1 รายการ ก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ 8 รายการ สำหรับงบประมาณในปี 63 ปีนี้จะมีการทำระบบส่งน้ำ โดยกรมชลประทาน 1 รายการ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 1 รายการ และตามแผนบูรณาการน้ำตามร่าง พ.ร.บ.64 จะมีการขุดบ่อบาดาลอีก 1 รายการ และแผนของกระทรวงมหาดไทยจะมีการก่อสร้างปรับปรุงฝาย ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม จัดทำระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำใหม่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกกว่า 60 รายการ

ส่วนอำเภอสบปราบ มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบชลประทาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 รายการ สำหรับงบประมาณในปี 64 ที่ตั้งไว้โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง คือโครงการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำ 3 รายการ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฝาย ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 3 รายการ

นอกจากนี้ก็จะยังมีโครงการสำคัญ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มแม่น้ำวัง ซึ่งจะต้องดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน


ส่วนสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลำปาง ซึ่งตอนเหนือฝนจะหมดประมาณกลางเดือนตุลาคม จึงต้องมีแผนในการกักเก็บน้ำ ซึ่งมีเขื่อนหลักสองแห่งในการกักเก็บน้ำ คือ เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ณ เดือน พ.ย. 63 เขื่อนกิ่วคอหมาจะมีน้ำประมาณ 77% เขื่อนกิ่วลมจะมี 100% รวมเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำวัง ณ 1 พ.ย. 63 ซึ่งเป็นต้นฤดูแล้ง จะมีน้ำไว้ใช้ประมาณ 86% เป็นน้ำใช้การได้ 85% ของทั้งหมด

สำหรับแผนพัฒนาต่างๆ ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงมาในปี 63 รวม 164 ล้านบาท และตามแผนที่ใช้เงินกู้ปี 64, 65, 66 มี 216 รายการ รวมเป็นเงินที่เข้าแผนไว้สำหรับจังหวัดลำปาง 5,831 ล้านบาท ส่วนในลุ่มน้ำวังตอนล่างคือส่วนปลายน้ำของแม่น้ำวัง คืออำเภอเถิน สบปราบ และเสริมงาม มีแผนงานต่างๆ จะมีสถานีสูบน้ำท่าเมล์ ซึ่งดำเนินการอยู่ที่อำเภอเถินมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ คาดจะเสร็จภายในกันยายนนี้


ส่วนในแผนพัฒนาในปีถัดไป เงินกู้ปี 64, 65, 66 มี 50 รายการ มีงบประมาณที่จะลงใน 3 อำเภอ ถึง 1,127 ล้านบาท ส่วนโครงการพระราชดำริ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา 5 โครงการ ส่วนปี 64 มีแผนพัฒนาเร่งรัดในพื้นที่อำเภอสบปราบ คือประตูระบายน้ำวังยาว ซึ่งจะเป็นลักษณะประตู 5 ช่อง กว้าง 10 เมตร งบประมาณ 800 ล้านบาท

ซึ่งท้ายสุดรองนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีโดยไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง โดยระบุว่าทางรัฐบาลได้เทงบประมาณลงมาให้กว่า 150 โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน ขอให้ประชาชนทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้สถานการณ์ในฤดูแล้งผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลเป็นอย่างดี หากมีความต้องการหรือเดือดร้อน ทางรัฐบาลมีกลไกของคณะกรรมการทำงานลุ่มน้ำที่จะสะท้อนปัญหา ขอให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นนี้เชื่อว่าปัญหาเรื่องน้ำจะหมดไปอย่างแน่นอน


หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะแกนนำชาวบ้าน ซึ่งบางส่วนได้มาขอถ่ายรูป และยื่นเรื่องเพื่อขอให้ช่วยเหลือ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจด่านยาเสพติดอำเภอสบปราบและเดินทางกลับ โดยยกเลิกการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันนี้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นมีโปรแกรมการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประมาณ 10 นาที

ทั้งนี้ สำหรับ 3 อำเภอ คือ อ.เสริมงาม สบปราบ และเถิน เป็น 3 ใน 5 อำเภอของเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 20 มิ.ย.ที่จะถึงนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...