xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวกว่า 3 หมื่นโครงการสู้ภัยแล้งปี 63 จัดงบเพิ่ม 26 หน่วย เหล่าทัพชงขุดลอกแหล่งน้ำ เฉพาะ มท.2 หมื่นโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไฟเขียวกว่า 3 หมื่นโครงการ จัดงบเพิ่มเติมให้ 26 หน่วยงานรัฐ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี63 " ส่วนใหญ่เป็นโครงการระหว่าง พ.ค.-ก.ย.63 เผย เหล่าทัพ-ทหารพัฒนา ชงขุดลอกแหล่งน้ำ "กองทัพอากาศ" ขอ 20 ล้าน ขุดบ่อเก็บน้ำกองบิน 7 "กองทัพบก" ชง 25 โครงการ เฉพาะ "มทบ. 37 เชียงราย" 11 โครงการ "มทบ. 210 นครพนม" 13 โครงการ ส่วน มหาดไทย พบ ปค. ชง 14,712 โครงการ ปภ.ขอ 5,124 โครงการ ส่วน กรมชลฯ 672 โครงการ

วันนี้ ( 3 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการ 26 หน่วยงาน หลายกระทรวง แจ้งแผนงานที่ผ่านการเห็นชอบในโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำหนดจากทั้ง 26 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ที่ผ่านความเห็นชอบ และน่าสนใจ รวมทั้งจำนวนงบประมาณ เช่น โครงการของกองทัพอากาศ 1 โครงการ “ขุดบ่อเก็บน้ำที่กองบิน” มี “กองบิน 7” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 20,320,000 บาท บนพื้นที่ 14 ไร่ โดยจะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 800 ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. 2563 - ก.ย. 2564

โครงการของกองทัพบก จำนวน 25 โครงการ เช่น ขุดลอกหนองบัวแดง ค่ายเม็งรายมหาราช 2 โครงการ มีมณฑลทหารบกที่ 37 รับผิดชอบ เป็นการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย วงเงิน 2 โครงการ รวม 994,400 บาท

ทั้งนี้ยังมีโครงการของมณฑลทหารบกที่ 37 อีก 9 โครงการ เช่น โครงการขุดลอกอ่างน้ำหลง ขุดลอกลำน้ำแพง ลำเมืองสาธารณะ ขุดลอกบ่อเก็บน้ำ ขุดบ่อน้ำเอนกประสงค์เพื่อทำประปาหมู่บ้าน ฯลฯ แต่ไม่มีการระบุถึงจำนวนงบประมาณ

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่รับผิดชอบโดยมณฑลทหารบกที่ 210 จำนวน 13 โครงการ ขุดแหล่งน้ำแห่งใหม่ โดยทั้งหมดเป็น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง

ในพื้นที่ อ.เมืองฯ อ.นาทม อ.บ้านแพง อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ อ.ปลาปาก อ.วังยาง อ.เรณูนคร อ.นาแก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีวงเงินต่อ 1 โครงการๆ ละ 480,000 บาท ดำเนินการระหว่าง เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 ในพื้นที่แห่งละ 100-140 ไร่ คาดว่าจะมีผู้ได้ประโยชน์ระหว่าง 40-50 ครัวเรือน

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 210 ยังมีโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรแก้ไขอุทกภัย น้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ 1,800 ไร่เศษ วงเงิน 1.8 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 989 ครัวเรือน

“ยังมีโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังสูง จำนวน 2 จุด พื้นที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รับผิดชอบโดยกองทัพบก วงเงิน 800,000 บาท บนพื้นที่ 125 ไร่ คาดมีผู้ได้รับประโยชน์ 452 ครัวเรือน ดำเนินการระหว่าง พ.ค. 63 - ก.ย. 2563”

โครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ.มุกดาหาร เตรียมการขุดลอกบ่อน้ำป้องกันสาธารณภัย พื้นที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 2 โครงการ วงเงิน 6 แสนบาท ในพื้นที่ 122 ไร่ คาดจะมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 500 ครัวเรือน

ยังมีโครงการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค พื้นที่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วงเงิน 243,000 บาท

ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ พบว่าเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 14,712 โครงการ ที่น่าสนใจ เช่น โครงการประปาหมู่บ้านทุ้งก้างย่าง หมู่ 3 ของที่ทำการปกครอง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วงเงิน 15 ล้านบาท โครงการขุดลอกลำห้วยปลาหลด-กุดวังไทร 3 ช่วง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 11,358,000 บาท

โครงการขุดสระน้ำโคกฮุ้มฟ้าปากกว้าง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 15,790,000 บาท โครงการขุดลอกหนองลาดมั่ง ไม่น้อยกว่า 805,500 ลบ.ม. อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 30 ล้านบาท โครงการขุดสระเก็บน้ำโคกหนองแฝกสาธารณะ อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู วงเงิน 10,474,000 บาท เป็นต้น

ยังมีโครงการของกรมพัฒนาชุมชน 35 แห่ง โคงการของกรมชลประทาน 672 แห่ง ที่น่าสนใจ เช่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ จ.กำแพงเพชร วงเงินรวม 40 ล้านบาท โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ 45 โครงการที่น่าสนใจปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมขุดลอกคลองยางระบบโครงข่าย จ.อุทัยธานี วงเงิน 29 ล้านบาท โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 53 โครงการ

โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,124 โครงการ ที่น่าสนใจ เช่น ขุดลอกบึงหนองคาย วงเงิน 44,215,000 บาท ปภ.อุตรดิตถ์ จัดหาภาชนะสำรองน้ำขนาด 2 พันลิตร 9 อำเภอ วงเงิน 59,850,000 บาท ปภ.ศรีสะเกษ ขุดลอกหนองเข็ง อ.ฆ้วยทับทัน วงเงิน 80 ล้านบาท ขุดลอกลำห้วยวะ อ.อุทุมพรพิสัย 50 ล้านบาท เป็นต้น

โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน 96 โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 43 โครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 66 โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 โครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 8 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 217 โครงการ ที่น่าสนใจ เช่น งานวางท่อขยายเขตผู้ใช้น้ำ ต.พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 30 ล้านบาท ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ต.ไชยมงคล อ.เมืองฯ นครราชสีมา 20 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.(ระยะที่ 1) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 47,054,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 168 โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,035 โครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...