xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ย้ำให้ความสำคัญสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยน สั่งลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทีมโฆษก “ประวิตร” เผย เจ้าตัวประชุม กนภ. ย้ำ ให้ความสำคัญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เห็นชอบร่าง NDC ฉบับปรับปรุง สั่งขับเคลื่อนแผนงานลดก๊าซเรือนกระจก รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้ (7 พ.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยประชุมผ่านทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

การประชุม กนภ. วันนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในภาพรวม และสำหรับประเทศไทยนั้น ได้คาดการณ์ไว้ว่า อาจได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศ การเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ ที่มีปรากฏขึ้นแล้ว เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงจากภัยแล้ง น้ำท่วม ฝุ่น PM 2.5 หรือกระทั่งโรคอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เพราะสภาพอากาศ เช่น โรคโควิค-19 และโรคอื่นๆ ในอนาคตด้วยเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลโดยมติ ครม. จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NDC Partnership (Nationally Determined Contributions) อย่างเป็นทางการ เมื่อ 22 ม.ค.63 แล้ว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานจาก คกก.และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (สผ.) พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุง (Updated NDC) และให้นำเสนอ ครม. ก่อนส่งไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมาย สนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจก การรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ขอให้เร่งขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ อย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัย และปกป้องธรรมชาติบริสุทธิ์ ไว้ให้ลูกหลานของคนไทย และมวลมนุษยชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...