xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่อนปรนต่างด้าวกัมพูชา ลาว พม่า ทำงาน-อยู่ในไทยได้ 1-31 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
โฆษกรัฐบาลแถลง ครม.เห็นชอบผ่อนปรนต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-พม่า” ทำงาน-อยู่ในไทยได้ 1-31 พ.ค.นี้

วันนี้ (5 พ.ค.) เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยที่ได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี โดยไม่ให้นำมาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาบังคับใช้แก่คนต่างด้าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนด โดยมีสาระสำคัญ คือ สืบเนื่องจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 แต่มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนต่างด้าวดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นางนฤมลกล่าวต่อว่า ดังนี้ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พ.ค. 2563 จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและพม่า ซึ่งถือบัตรผ่านแดนได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร และอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พ.ค.นี้ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. และหลังจากสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...