xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ถอนวาระเจรจา CPTPP พ้น ครม. หลังหลายฝ่ายแสดงความกังวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(แฟ้มภาพ)
"จุรินทร์"ถอนวาระเจรจา CPTPP ออกจาก ครม.แล้ว หลังหลายฝ่ายแสดงข้อกังวัล เรื่องการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืช ส่งผลต่อระบบสาธารณสุข การเปิดตลาดให้สินค้าใช้แล้ว และยังอยู่ในช่วงพารแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รายงานข่าวระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ทีมงานประสานเพื่อถอนวาระ ครม.เรื่องการขอความเห็นชอบให้ไทยเข้าเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP) แล้ว แม้จะเป็นเพียงการขอความเห็นชอบให้เข้าร่วมเจรจาเท่านั้น ไม่ใช่ให้ไทยเข้าไปเป็นสมาชิกที่มีผลผูกพัน หากผลการเจรจา แสดงให้เห็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย ไทยก็ยังไม่ต้องเข้าเป็นสมาชิกได้ แต่ก็เห็นว่า มีข้อกังวลบางประเด็นของซีพีทีพีพี อาทิ การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การเปิดตลาดให้กับสินค้าใช้แล้วที่นำมาปรับปรุงสภาพเป็นของใหม่และการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ และข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดในปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมกับเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่การเข้าไปเป็นสมาชิกก็ตาม

ทั้งนี้ แม้ว่าจะอธิบายว่าไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่มีข้อผูกพัน แต่ภาคประชาสังคมก็ไม่เข้าใจและโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเห็นว่าการเข้าร่วมซีพีทีพีพีอาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพราะปลูกต่อ การผูกขาดเมล็ดพันธุ์และกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อนโยบายปกป้องผลประโยชน์สาธาธารณะ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ขอถอนเรื่องที่เสนอออกไปแล้ว และจะไม่เสนอเรื่องนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมอีก ตราบใดที่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมยังไม่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...