xs
xsm
sm
md
lg

“พลังธรรมใหม่” ขอ รบ.ชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หวั่นนำไปสู่ความขัดแย้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พลังธรรมใหม่” ออกแถลงการณ์ขอ รบ.ชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หวั่นนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม จะถูกมองว่า อุ้มนายทุนและทิ้งคนจน

วันนี้ (27 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. นายทศพล แก้วทิมา รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ในนามของพรรค โดยระบุถึงเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ชะลอการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน ด้วยเหตุผลดังนี้

1. การเข้าร่วม CPTPP ของไทยจะทำให้ไทยต้องรับเงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่จะกระทบต่อประชาชน ซึ่งปัจจุบันยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจากปมความเหลื่อมล้ำและความเป็นชนชั้น เนื่องจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นภาคธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ กลุ่มทีได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต คือ ประชาชนทั่วไป และเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของประเทศที่มีฐานะยากจน

2. กระทรวงพาณิชย์ยอมรับประเด็นข้อกังวล เรื่องสิทธิบัตรยา การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ รวมทั้งเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศก็ยังไม่มีความชัดเจน โดยมีการศึกษาเพื่อจัดเตรียมกลไกช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร SMEs และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากความตกลงCPTPP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่จริงของผลกระทบด้านลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ

3. ปัจจุบันประเทศไทยและประชาคมโลก กำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากเชื้อโรคร้าย “โควิด-19” ทำให้มีผู้ติดเชื้อนับล้านคน เสียชีวิตนับแสน และยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่มีความเข้าใจตรงกันว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและจบลง สังคมโลกใหม่จะไม่เหมือนเดิม เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่วิถีของการดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป ซึ่งคาดการณ์ว่าข้อตกลงใดๆ ของประชาคมโลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับความตกลงการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งใช้ข้อมูลก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลเก่าที่ควรนำมาทบทวนใหม่ ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. การนำเรื่องการเข้าสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) มาพิจารณาในสถานการณ์ที่ประเทศประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีการประกาศเคอร์ฟิวไปทั่วประเทศ จะทำให้เกิดผลเสียต่อรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี ที่จะถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจพิเศษในการ “อุ้มนายทุนและทิ้งคนจน” ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในการจัดการกับเชื้อโรคร้าย และการฟื้นฟูประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อผู้นำอย่างมาก

ดังนั้น พรรคพลังธรรมใหม่ มีความเห็นว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ไม่ควรนำเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพราะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน แต่หากมีการนำเข้าพิจารณาก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ในการบริหารสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้ นายทศพล เปิดเผยว่า ทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องนี้ไป พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อช่วง 10.00 น.ที่ผ่านมาแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...