xs
xsm
sm
md
lg

มท.แจ้งด่วน! ท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งงบฯ ปรับปรุง จัดหาโรงเรียน-มหาวิทยาลัย-หอประชุม เป็น รพ.สนาม รับมือโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทยแจ้งด่วน! ผู้ว่าฯ ให้ท้องถิ่นตั้งงบฯ ปรับปรุง จัดหาสถานที่ราชการขนาดใหญ่-โรงเรียน-มหาวิทยาลัย-หอประชุมในพื้นที่ เป็น รพ.สนาม รับมือโควิด-19 เป็นลำดับแรก ก่อนใช้พื้นที่เอกชน หากจัดหาที่ราชการไม่ได้ ให้ตั้งงบฯ เช่าทั้งโรงแรม-อพาร์ตเมนต์ พ่วงงบฯ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงาน ย้ำให้ใช้งบปกติ งบสะสม หากไม่พองัดงบสะสมสำรองมาใช้ได้ ส่วนอีกฉบับไฟเขียวจ่ายค่าป่วยการ อปพร.ทีมร่วมคัดกรอง พร้อมให้จ้างแรงงานกลับบ้านแบบเหมาบริการ

วันนี้ (27 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (26 มี.ค.) กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19

ทั้งนี้ กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อบจ.สามารถใช้งบประมาณจัดหาสถานที่วัสดุอุปกรณ์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องตรวจโรค เครื่องช่วยหายใจ

“สามารถตั้งใช้งบประมาณ อปท.ในการปรับปรุงโรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุมที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค เมื่อได้รับยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่ และผู้มีอำนาจให้ใช้สถานที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จะต้องไม่ใช่อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือมีข้อพิพาทใดๆ”

กรณีมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เอกชน จากเหตุไม่สามารถใช้สถานที่ราชการได้ อปท.อาจดำเนินการเช่าสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ หรือสถานที่อื่นๆ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่ได้ แต่ให้พิจารณาสถานที่ราชการเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายงบประมาณราบจ่ายประจำ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบสะสม หรือกรณีงบสะสมไม่เพียงพอ สามารถ “นำเงินสะสมสำรอง” มาใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

นอกจากนี้ยังมีหนังสือด่วนที่สุดอีกฉบับ เรื่องให้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและคบคุมโรค กรณีโรคโควิด-19

กรณีผู้บริหาร อปท.สั่งการใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค้นหา ติดตามคัดกรอง ว่ามีคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกพื้นที่ ให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไปได้

นอกจากนั้นยังให้จัดหาเครื่องแต่งกายที่มิดชิดให้พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่สาธาาณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพของ อปท.ทุกคนตามระเบียบมหาดไทย

“ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม.มายังภูมิลำเนา มีความประสงค์จะทำงานในพื้นที่ ให้แจ้งขึ้นทะเบียนต่อ อปท. เพื่อแจ้งไปยังผู้รับจ้าง ที่ต้องการจ้างงานในพื้นที่สำหรับโครงการที่สามารถใช้แรงงานราษฎรได้ หรือ อปท.มีความจำเป็นต้องจ้างงานในแบบตจ้างเหมาบริการ” รายงานข่าวระบุ


กำลังโหลดความคิดเห็น