xs
xsm
sm
md
lg

เซฟ "พนักงานเก็บขยะ" จากโควิด-19 "มท." รณรงค์คัดแยก "หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" งดทิ้งรวมขยะอื่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เซฟ "พนักงานเก็บขยะ" จากโควิด-19 "มท." รณรงค์คัดแยก "หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า" อย่าทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น แยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะ

วันนี้( 25 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงหมดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศ ต่อมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ ให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น ไม่ให้มีรอยฉีกขาด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน

ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหาก จากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เช่น ผูกเชือก หรือเขียนบอกให้รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็น ถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อรอการเก็บขน

จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากาก อนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ได้

เนื่องจากสามารถซักทำความสะอาดโดยใช้นํ้ายาซักผ้าเด็ก หรือนํ้าสบู่อ่อน หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและจำนวน ขยะติดเชื้อด้วย

ส่วน มาตรการเก็บขยะ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น และกำซับให้พนักงานเก็บขบขยะสวมใสในการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำรองให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทุกวัน 

ให้มีการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานเก็บขนขยะ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใสในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกวัน

ขณะที่ มาตรการกำจัดขยะ ในกระบวนการกำจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ประจำจุดกำจัดขยะเพื่อฟ้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน สำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้การกำจัดเป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

ก่อนนั้น กลุ่มภาคประชาชน ได้ติด #saveพนักงานเก็บขยะ ในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยง เพราะสิ่งที่คนเก็บขยะเก็บ มีเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เพจ GreenCall Thailand รณรงค์ติด #saveพนักงานเก็บขยะ #savethebinman
ระบุว่า พนักงานเก็บขยะ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำงานอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาและเป็นคนท้ายๆที่เราจะนึกถึง เราจึงอยากช่วยเค้าด้วยการเรียกร้องให้ทุกคนแยกขยะทิ้งให้เหมาะสม เพื่อที่เค้าจะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตและเสี่ยงที่จะติดไวรัส

ขณะที่ กทม. และอปท. ต่าง ๆ มีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อนำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆบ้างแล้ว .


"ฮีโร่" บริจาคถุงขยะ 500,000 ใบ ให้ " " สู้โควิด-19
"ฮีโร่" บริจาคถุงขยะ 500,000 ใบ ให้ " " สู้โควิด-19
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่เริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฮีโร่ (HERO) แบรนด์ภายใต้ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ในฐานะแบรนด์ผู้ผลิตถุงขยะชั้นนำ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านการร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มอบถุงขยะจำนวน 500,000 ใบ ซึ่งแบ่งเป็นถุงสีดำสำหรับขยะทั่วไป และถุงสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อให้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บขยะในการปฏิบัติงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น