xs
xsm
sm
md
lg

“พี่ศรี” จ่อร้อง กกต.สอบ ส.ส.ขายตัว เปรียบเหมือนโสเภณีทางการเมือง น่าอับอาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ่อร้อง กกต.สอบ ส.ส.ขายตัว ชี้เป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าไปทั้งโลก เปรียบเหมือนโสเภณีทางการเมือง น่ารังเกียจขยะแขยง ซ้ำยังส่งผลเสียระบบรัฐสภา ทำถอยหลังลงเหว

วันนี้ (27 ก.พ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำคลิปเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเปิดเผยต่อสาธารณะกันอย่างครึกโครมว่า มีการเสนอการซื้อตัว-ขายตัวของ ส.ส.ที่เพิ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญมัคำสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา โดยมีการตั้งค่าตัวถึงคนละ 23 ล้านบาท หรือมากกว่านั้น

พฤติการณ์หรือการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าไปทั้งโลก พฤติการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียไปทั้งระบบรัฐสภาที่อ้างว่ามีการปฏิรูปแล้วนั้นให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นการถอยหลังลงเหวไปไกลมากพอสมควร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าขยะแขยงต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการท้าทายและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวความผิด ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญมิอาจปล่อยให้ผ่านไปได้ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ม.30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก และ ม.31 ก็บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม ม.109 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปีด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดพรรคการเมืองและหรือผู้ที่กระทำการดังกล่าวเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต.ศูนย์ราชการฯ อาคารบี หลักสี่ กทม.


กำลังโหลดความคิดเห็น...