xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” นั่งหัวโต๊ะประชุม 3 ฝ่าย หาแนวทางแก้หนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รองนายกฯ ควง รมช.เกษตรฯ ประชุมหารือสามฝ่าย กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร สมาคมธนาคาร และตัวแทนลูกหนี้เกษตรกร หารือแนวทางแก้ปัญหาหนี้ 1.5 แสนราย 5.4 หมื่นล้าน

วันนี้ (10 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือสามฝ่าย ประกอบด้วย กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร สมาคมธนาคาร และตัวแทนลูกหนี้เกษตรกร จากเครือข่าย เช่น เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

โดยปัจจุบันนี้มีจำนวนเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูฯ ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน 1.5 แสนราย คิดเป็นมูลหนี้ 5.4หมื่นล้านบาท ซึ่งปัญหาแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1. ขอขยายเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรออกไปจากวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ซึ่งมีอยู่ 1,340 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 3,500 ล้านบาท หากไม่ได้รับการชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย เกษตรกรลูกหนี้อาจถูกดำเนินคดี ที่ทำกินและทรัพย์สินถูกขายทอดตลาด 2. การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กลุ่มที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินทั้งธนาคารรัฐ ธนาคารพาณิชย์ หนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และที่เกิน 2.5 ล้าน

3. ปัญหาสหกรณ์ไม่ขายหนี้ให้กองทุนฟื้นฟู (กองทุนรับชำระหนี้เงินต้น 100% ดอกเบี้ย 7.5% ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย 10 ปี) เนื่องจากลูกหนี้ไม่จ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยและค่าปรับ กรณีเป็นหนี้เกินระยะเวลา 10 ปี จำนวน 1.6 แสนราย มูลหนี้ 1.6 หมื่นล้านบาท 4. กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่สามารถซื้อทรัพย์สินที่หลุดจำนองคืนให้เกษตรกร เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การซื้อคืน เช่น ทรัพย์ไม่ได้ผ่านการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี บุคคลภายนอกไม่ยอมขายคืน มีจำนวน 3,099 ราย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายจุรินทร์ได้มีข้อสั่งการ คือ 1. ให้ทั้งสามฝ่ายเจราจาร่วมกันหาทางออก ในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เพราะที่ผ่านมาขาดการพูดคุยบนพื้นฐานของความเข้าใจและความจำเป็นของแต่ละฝ่าย จึงไม่สามารถหาข้อยุติที่ยอมรับได้ เมื่อได้ข้อสรุป จะนำเข้าสู่การประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในวันที่ 23 ม.ค.นี้ และนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป 2. กองทุนฟื้นฟูฯยกร่างการปรับปรุงระเบียบในเรื่องการซื้อทรัพย์หลุดจำนอง 3. ให้กองทุนฟื้นฟูฯทำข้อมูลลูกหนี้ แยกประเภทหนี้และจัดทำแผนฟื้นฟูรายบุคคล และหารือกับสมาคมธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการชะลอการดำเนินคดีกับเกษตรกรจำนวน 1,340 ราย

ในส่วนการแก้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ ให้มีอำนาจในการจัดการหนี้เกษตรกรที่บุคคลค้ำประกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรเรียกร้องมานาน เพราะหนี้เกษตรกร 70% ใช้บุคคลค้ำประกัน ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู ฉบับปรับปรุงแก้ไขกำลังจะเข้าสูการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆ นี้

“รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาหนี้สินเกษตรกร ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในวันที่ 23 มกราคม เชื่อมั่นว่าปัญหาจะได้ข้อยุติเพราะเป็นการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และกองทุนฟื้นฟู เพื่อเป้าหมายให้เกษตรกรไม่สูญเสียอาชีพและที่ดินทำกิน” น.ส.รัชดากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...