xs
xsm
sm
md
lg

“กรมบังคับคดี” แจงยึดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์” ราว 200 ล้าน ตามคำสั่งคลัง ขายทอดตลาดแล้ว 49 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมบังคับคดี” แจกแจงรายละเอียดยึดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์” ตามคำสั่งคลัง โดยอายัดเงินในธนาคารราว 8 ล้าน เป็นที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างอีกเกือบ 200 ล้าน ปัจจุบันขายทอดตลาดได้แล้ว 49 ล้าน ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนประกาศขายทอดตลาด ชี้ ศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว จึงต้องดำเนินการตามมาตรการต่อไป

​วันนี้ (17 ธ.ค. 62) กรมบังคับคดี ออกหนังสือชี้แจงการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีจำนำข้าว โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ถูกกรมบังคับคดียึดไว้ และมีการทยอยขายทอดตลาดไปแล้วนั้น กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่กระทรวงการคลัง มีคำสั่งที่ 1351/2559 ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 35,717,273,028.23 บาท และตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2559 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด ได้กำหนดให้กรมบังคับคดีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้มีการบังคับทางปกครองต่อผู้ต้องรับผิดตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐ ตั้งแต่ปีการผลิต 2548/2549 จนถึงปีการผลิต 2556/2557 ทำให้กรมบังคับคดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการยึด อายัด ทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามที่กระทรวงการคลังได้ร้องขอให้ดำเนินการ

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 กระทรวงการคลังได้ขอให้กรมบังคับคดี ดำเนินการบังคับกับทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยขออายัดเงินฝากในบัญชีธนาคาร หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์และกองทุนต่างๆ ซึ่งมีการส่งเงินตามคำสั่งอายัดมาเพียงจำนวน 7,937,174.58 บาท และได้มีการจ่ายเงินให้กระทรวงการคลังไปแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้ขอให้กรมบังคับคดียึดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด อีกหลายรายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินเป็นเงิน 199,230,779.50 บาท ซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แล้ว 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,510,000 บาท และทรัพย์รายการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนของการประกาศขายทอดตลาด

การดำเนินการของกรมบังคับคดีเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะได้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงการคลังข้างต้น แต่เนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ดังนั้น กรมบังคับคดี จึงต้องดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองต่อไป โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...