xs
xsm
sm
md
lg

ศปมผ.ได้งบกลางเพิ่ม 439 ล้าน เน้นตรวจเรือประมง โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าผิดกฎหมาย เผยต้นปีใช้แล้ว 364 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศปมผ. ได้งบกลางเพิ่ม 439 ล้าน เน้นตรวจเรือประมง โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าผิดกฎหมาย ย้ำงบส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมในการส่งผ่านการดำเนินงานให้กับหน่วยงานหลักในอนาคต เผยต้นปี 61 ได้งบกลางล่าสุด 364.25 ล้าน

วันนี้ (24 ก.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณ เตรียมโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้กับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) วงเงินรวม 439,747,855 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ เป็นงบประมาณให้กับ ศปมผ. 316,339,200 บาท กรมประมง 58,741,200 บาท กรมเจ้าท่า 10,620,300 บาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14,604,000 บาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 2,452,000 บาท กรมการจัดหางาน 10,000,000 บาท กรมสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน 8,223,900 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 812,400 บาท และ สำนักงานอัยการสูงสุด 7,382,200 บาท

งบประมาณดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในดำเนินการตรวจเรือประมง และโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า ตามเป้าหมายที่กำหนด การทำแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ.2558-2562 แผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ.2558-2562

แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ ระบบการตรวจสอบยัอนกลับ แผนงานเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรปไปสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการส่งผ่านการดำเนินงานให้กับหน่วยงานหลัก โดยคำนึงถึงการบูรณาการขีดความสามารถ ฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความซํ้าซ้อน ลดความต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ ให้การแก้ไขป้ญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีรายงานว่า เมื่อช่วงต้นปี 2561 ศปมผ. ได้รับงบประมาณมาแล้ว 364.25 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย ศปมผ. 282 ล้านบาท กรมประมง 24 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19.99 ล้านบาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5.5 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 20 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1.58 ล้านบาท เป็นภารกิจระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2560-31 มี.ค.2561

ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของส่วนงานต่างๆ ใน ศปมผ. โดยเน้นกาการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดการกองเรือประมง การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน ระบบสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการของ ศปมผ.ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น ภายหลังจากที่ ศปมผ.เสร็จสิ้นภารกิจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...