xs
xsm
sm
md
lg

ชาวประมงทั่วประเทศเตรียมรวมตัวเคลื่อนไหวพบ “นายกตู่” จี้แก้ปัญหาประมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ เตรียมรวมตัวเคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมกันในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง พร้อมขู่หยุดเรือทั้งประเทศ

วันนี้ (24 ก.ค.) ที่สมาคมประมงสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมสมาชิกสมาคมประมง เจ้าของเรือประมง แพปลา และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงใน จ.สงขลา จำนวน 250 คน ร่วมหารือเพื่อเตรียมรวมตัวไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เพื่อให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวประมง ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และขอให้แก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือ หยุดทำการประมงประท้วงรัฐบาล และสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ก็จะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

 
สำหรับข้อเรียกร้องของชาวประมงที่จะให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยผู้แทนสมาคมประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา คือ

1.การขาดแคลนแรงงาน ขอให้ใช้ ม.83 พรก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำบัตรซีบุ๊คได้เพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งมีความต้องการแรงงาน จำนวน 50,000 คน และให้มาตรการเปิดใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี
2.การซื้อเรือคืน ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด
3.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบต่างๆ ของกรมสวัสดิการฯ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงในช่วงระยะหลัง ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดปัญหา ตลอดกฎต่างๆ ที่ออกมาเกินข้อกำหนดของอนุสัญญาต่างๆ
4.กรมเจ้าท่า ขอให้เร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล้ว
5.กรมประมง ขอให้แก้ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของกรมประมง ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลายๆ ฉบับ
6. PIPO ขอให้แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า-ออก เนื่องจากแต่ละหน่วยและเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติแล้วก็ตาม
7. VMS ปัญหาค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่เรือจอด
 
นายกสมาคมประมงจ.สงขลา ยังเผยอีกว่า นอกจากนี้ทางสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบัน เพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188) โดยนายกสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้านและนำไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกันใน 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.เช่นกัน
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...