xs
xsm
sm
md
lg

คสช.หนุน ป.ป.ท.ร่วมสอบการสร้างฝายชะลอน้ำ ให้โปร่งใสเกิดประโยชน์ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
รองโฆษก คสช. พร้อมหนุน ป.ป.ท. ร่วมตรวจสอบการสร้างฝายชะลอน้ำ ให้โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อ ปชช. อย่างแท้จริง

วันนี้ (17 มิ.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า คสช. ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้มอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าสนับสนุน ป.ป.ท. ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน รวมทั้งการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนส่งผลการปฏิบัติโดยรวมให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการต่อไป

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือล่าสุด คือ การร่วมกันขับเคลื่อน “โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต” ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้กองทัพบก โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ให้การสนับสนุน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบกิจกรรม “การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” จำนวน 1,097 แห่ง ในพื้นที่ 45 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการร่วมตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจะมีการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงาน ป.ป.ท.

​“การเฝ้าระวังการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” รองโฆษก คสช. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...