xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ คสช.มั่นใจการปฏิบัติงานสานต่อโครงการตามแนวทาง รบ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุม หลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คสช. ตามประกาศ คสช.ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการรายงานสถานการณ์ และการปฏิบัติงานในภาพรวมของ คสช. รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิก คสช.ใหม่ จำนวน 4 คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า พล.อ.เฉลิมชัย ในฐานะเลขาธิการ คสช.และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ได้แสดงความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนงานต่างๆ ของ คสช.ที่ได้ขับเคลื่อน และดูแลสถานการณ์โดยรวมของประเทศ ให้มีความผ่อนคลาย และเป็นไปตามแนวทางที่ คสช.และรัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งในระยะต่อไปการทำงานจะยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิมที่ผ่านมาคือ กกล.รส.ยึดถือตามภารกิจหลัก 7 ประการ ในการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงภารกิจการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2559 ควบคู่ไปกับการช่วยสนับสนุนงานด้านการช่วยเหลือประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...